O ikonie i polonie

Zacząłem ostatnio trochę podczytywać. Na początek nie za dużo, żeby nie było szoku dla organizmu, ot, tam coś czasem w autobusie. A ponieważ jestem zbyt młody i zbyt pełnosprawny, a po historii z dziadkiem, również zbyt empatyczny, żeby zajmować miejsca siedzące, to jedną rękę mam zawsze zajętą trzymaniem autobusu za drążek. Stwarza to konieczność przekładania […]

Kontrowersyjne święto

Pani redaktor, na to pytanie to może być tylko jedna odpowiedź. Oczywiście, że tego święta nie powinno być. To jest chyba jasne dla każdego normalnego, myślącego człowieka. Bo to po prostu skandal i obraza dla nas wszystkich. To święto przyszło z zagranicy, to się zaczęło w 1976 roku w Wielkiej Brytanii. I musimy, niestety, mieć […]