Wiadrolista czyli bucket list

Określenie bucket list pochodzi od zwrotu to kick the bucket, co dosłownie oznacza kopnąć wiadro, a przenośnie – w kalendarz. Bucket list jest bowiem listą rzeczy, które dana osoba chciałaby zrobić przed śmiercią. W sumie trudno powiedzieć, żeby ją to wyróżniało na tle innych spisów spraw do załatwienia. W końcu listę zakupów czy plan roczny […]